Enoant ve Sağlık Üzerine Etkileri

S. Dilek Doyuran
Çanakkale Onsekiz Mart Üniv., Müh-Mim. Fak., Gıda Müh. Böl., Çanakkale
saadetdilek_doyuran@yahoo.com

Özet

Son yıllarda yapılan çalışmalarda özellikle çok yağlı gıdalarla beslenmelerine
karşın kırmızı şarap tüketmeleri nedeniyle kalp-damar hastalıklarının en az
görüldüğü ülke Fransa olarak bulunmuş ve bu olay Fransız Paradoksu olarak
adlandırılmıştır. Çalışmalar sonucunda Fransız Paradoksu’na açıklama olarak
kırmızı şarap ve şarap bileşenlerinden polifenollerin antioksidan özelliği
gösterilmiştir.
Bu nedenle de çalışmalar bu polifenoller üzerinde yoğunlaştırılmış; sonunda bu
polifenollerin oldukça yoğun miktarlarda bulunduğu, alkol içermeyen ve genç,
yaşlı, sağlıklı ya da hasta her türlü insanın -yan etkisi ve zehir etkisi olmaması
nedeniyle- kolaylıkla tüketebileceği bir besin takviyesi olan enoantın varlığı
saptanmıştır. Enoant; Ukrayna’nın Kırım bölgesinde özel olarak yetiştirilen
Cabarnet sauvignon cinsi siyah üzümlerin sapı, kabuğu ve çekirdeğinden elde
edilen siyah üzüm konsantresidir. Enoant; üzüm polifenolleri (quersetin,
kateşin, tannin, proantosiyanidinler, epikateşin, antosiyanidinler, resveratrol ve
asit türevleri), iz elementler (demir, potasyum, magnezyum), organik asitler ve
B vitaminlerini içermektedir. Bu içerikler Enoant’a anti-bakteriyel, anti-virütik,
antikanserojen, P vitaminli ve antioksidan olmak üzere pek çok özellik
sağlayarak, kompleks bir biyolojik etki yaratmasını sağlarlar. Üzüm
polifenollerinin oranı kırmızı şarapta 1-2g/lt dir. Enoantta ise bu oran 71,1g/lt
olarak belirlenmiştir.
Enoant bu kadar fazla miktarda polifenol, özellikle de çok miktarda resveratrol
(23 µg/ml) ve quersetin (130 µg/ml) içermesinden dolayı astım ve kronik
bronşit, kardiovasküler rahatsızlıklar, diabetik katarak gibi birçok hastalığın
özellikle de kanser hastalığının (meme, kolon, ovaryum, mide, akciğer, kemik,
prostat kanserleri gibi) tedavisinde ve beyin hücrelerinin korunmasında yararlı
bir besin takviyesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenledir ki
derlememizde son yıllarda karşımıza çıkan ve özellikle kanser hastaları
tarafından gittikçe kullanım miktarı artan enoantın bileşimi, bu bileşimi
meydana getiren maddelerin sağlık üzerine etkileri ve enoantın günlük
kullanım miktarı hakkında bilgiler verilmiştir.


Türkiye 9. Gıda Kongresi; 24-26 Mayıs 2006, Bolu
(www. gidadernegi. org alıntı)